| |     Français | English  
Naslovna
Važno obaveštenje

VAŽNO OBABAVEŠTENJE
Zakon o dopunama Zakona o državljanstvu Republike Srbije
(Službeni glasnik Republike Srbije br. 24/2018 od 26. 03. 2018. godine)

Članom 3. Zakona o dopunama Zakona o državljanstvu Republike Srbije propisano je da u državljanstvo Republike Srbije može biti primljen državljanin SFRJ ili državljanin druge republike ranije SFRJ, odnosno državljanin druge države nastale na teritoriji SFRJ, koji na dan 31. 12. 2016. godine i na dan podnošenja zahteva ima prijavljeno prebivalište u Republici Srbiji.
Zahtev za sticanje državljanstva Republike Srbije po navedenom pravnom osnovu može se podneti u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu Zakona o dopunama zakona o državljanstvu Republike Srbije, odnosno do dana 03. 04. 2019. godine. 
 


Verzija za štampu
Važne informacije
Važno obaveštenje