| |     Français | English  
Naslovna
ODLUKA O UKIDANJU VIZA ZA ULAZAK U REPUBLIKU SRBIJU ZA DRŽAVLJANE R. JERMENIJE, NOSIOC OBIČNIH PASOŠA

Obaveštavamo vas da je Vlda Republike Srbije, na sednici održanoj 24. oktobra 2019. godine, donela Odluku o ukidanju viza za državljane Republike Jermenije, nosioce običnih pasoša, prema kojoj oni mogu da ulaze, tranzitiraju i borave na teritoriji Republike Srbije najduže do devedeset  (90) dana od datuma ulaska u R. Srbiju, u periodu od sto osamdeset (180) dana, ukoliko ne postoje smetnje iz čl. 15. Zakona o strancima. Odluka je objavljena u "Službenom glasniku Republike Srbije" br 76/2019 od 25. oktobra 2019. godine i stupa na snagu 02. novembra 2019. godine.


Verzija za štampu
Važne informacije
OBAVEŠTENJE O RADU SA STRANKAMA