| |     Français | English  
Naslovna
Parlamentarni izbori u Republici Srbiji

OBAVEŠTENJE O PREDSTOJEĆIM IZBORIMA U SRBIJI – GLASANJE U INOSTRANSTVU Na osnovu člana 109. st. 6 Ustava Republike Srbije, predsednik Republike Srbije Tomislav Nikolić doneo je Odluku o raspisivanju izbora za narodne poslanike Narodne skupštine Republike Srbije, koji će se održati 16. marta 2014. godine.

Državljani Republike Srbije koji imaju boravište u Francuskoj, mogu da podnesu zahtev da se u birački spisak upiše podatak da će na predstojećim izborima glasati u inostranstvu preko Ambasade Republike Srbije u Parizu ili Konzulata Republike Srbije u Strazburu, najkasnije do 22. februara 2014. godine.

Napominjemo da nezavisno od toga što su birači na prethodnim izborima bili upisani u Posebnu evidenciju birača u inostranstvu, ukoliko žele da na predstojećim izborima glasaju u inostranstvu, neophodno je ponovo podneti u pisanoj formi Zahtev za upis podatka o tome da će glasati u inostranstvu.

1. Molimo građane da provere da li su upisani u jedinstveni birački spisak. Uvid u jedinstveni birački spisak može se izvršiti i elektronskim putem na zvaničnoj internet prezentaciji Ministarstva pravde i državne uprave : http://www.drzavnauprava.gov.rs/electoralroll.php unosenjem podatka o jedinstvenom matičnom broju građana.

2. A) Gradjani koji su upisani u birački spisak Ambasadi R. Srbije u Parizu lično dostavljaju popunjeni zahtev za upis u jedinstveni birački spisak podatka o tome da će birač glasati u inostranstvu.

Podatak o tome da će birač glasati u inostranstvu može se upisati u jedinstveni birački spisak samo za lice koje je već upisano u jedinstveni birački spisak.

B) U slučaju da lice koje ima biračko pravo nije upisano u jedinstveni birački spisak, za odlučivanje po zahtevu za upis podatka o tome da će birač glasati u inostranstvu, neophodno je porethodno sprovesti postupak upisa u jedinstveni birački spisak.

Građani koji NISU upisani u birački spisak Ambasаdi Republike Srbije u Parizu istovremeno lično podnose zahtev za upis u jedinstveni birački spisak i zahtev za upis u jedinstveni birački spisak podatka o tome da će birač glasati u inostranstvu.

Preko Ambasade Republike Srbije u Francuskoj birači mogu svoje zahteve do 22. februara 2014. godine podneti na jedan od sledećih načina:

- lično u Ambasadi Republike Srbije u Francuskoj

- poštom na adresu: Ambassade de la République de Serbie 5, rue Léonard de Vinci 75116 Paris

- faksom na brojeve 01 40 72 24 11 ili 01 40 72 24 23

- upućivanjem e-maila sa skeniranim formularom zahetva i identifikacionog dokumenta na konzularno.pariz@mfa.rs

Uz kompletno čitko popunjen i svojeručno potpisan zahtev, potrebno je dostaviti i kopiju identifikacionog dokumenta izdatog od strane MUP-a Republike Srbije, a to mogu biti:

- važeći pasoš Republike Srbije,

- važeća lična karta Republike Srbije ili

- važeća vozačka dozvola izdatа od strane MUP Republike Srbije.

Naglasavamo da je veoma bitno da formulari budu ispravno i čitko popunjeni verodostojnim podacima.

Diplomatsko-konzularno predstavništvo Republike Srbije kome je podnet Zahtev za upis u jedinstveni birački spisak podatka o tome da će birač glasati u inostranstvu, kao i Zahtev za upis u jedinstveni birački spisak, isti će po prijemu dostaviti nadležnoj opštinskoj, odnosno gradskoj upravi po mestu prebivališta birača (ili roditelja birača) u zemlji.

Po donošenju rešenja da će birač na predstojećim izborima glasati prema mestu boravišta u inostranstvu i upisu tog podatka u jedinstveni birački spisak, birač se upisuje u izvod iz jedinstvenog biračkog spiska prema mestu boravišta u inostranstvu.

Zаkonski osnov zа glаsаnje u inostrаnstvu

Sаglаsno člаnu 6. stаv 2. Zаkonа o jedinstvenom birаčkom spisku („Službeni glаsnik RS“ br.104/09 i 99/11) birаč koji imа borаvište u inostrаnstvu upisuje se u birаčki spisаk premа poslednjem prebivаlištu pre odlаskа u inostrаnstvo, odnosno poslednjem prebivаlištu jednog od njegovih roditeljа, s tim što se u birаčki spisаk upisuju i podаci o njegovom borаvištu u inostrаnstvu. Upis podаtаkа dа će birаč nа predstojećim izborimа glаsаti premа mestu borаvištа u inostrаnstvu vrši se počev od dаnа posle rаspisivаnjа izborа, а nаjkаsnije pet dаnа pre dаnа zаključenjа birаčkog spiskа. Nаkon održаnih izborа podаci iz člаnа 7. stаv 3. nаvedenog zаkonа brišu se po službenoj dužnosti iz birаčkog spiskа u roku od 30 dаnа od održаnih izborа.

Sаglаsno člаnu 16. Zаkonа o jedinstvenom birаčkom spisku dаn posle rаspisivаnjа izborа, diplomаtsko-konzulаrnа predstаvništvа Republike Srbije obаveštаvаju birаče koji imаju borаvište u inostrаnstvu dа preko diplomаtsko-konzulаrnih predstаvništvа Republike Srbije mogu, nаjkаsnije pet dаnа pre dаnа zаključenjа birаčkog spiskа, podneti zаhtev dа se u birаčki spisаk upiše podаtаk dа će nа predstojećim izborimа glаsаti u inostrаnstvu. Minisrаrstvo nаdležno zа poslove uprаve u obаvezi je dа odmаh po rаspisivаnju izborа tu činjenicu objаvi nа sаjtu ministаrstvа.


Verzija za štampu
Vesti
CEREMONIJA POVODOM POŽARA U NOTR DAMU U ORGANIZACIJI GRADA PARIZA
KOKTEL POVODOM RETROSPEKTIVE FILMOVA ŽELIMIRA ŽILNIKA U CENTRU POMPIDU
SASTANAK SA GENERALNIM SEKRETAROM MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE ZA VINO I VINOVU LOZU
PREDAJA AKREDITIVA NA SVEČANOJ CEREMONIJI U JELISEJSKOJ PALATI
SRBIJA REIZABRANA ZA POTPREDSEDNIKA GENERALNE SKUPSTINE EUTELSAT IGO
PROFESOR ŽAN POL BLED U POSETI REZIDENCIJI AMBASADORA SRBIJE U PARIZU
PROMOCIJA NOVOG SADA KAO EVROPSKE PRESTONICE MLADIH ZA 2019. U KULTURNOM CENTRU
SUSRET SA DELEGACIJOM OPENS2019 U REZIDENCIJI AMBASADORA SRBIJE U PARIZU
TRIBINA POVODOM 20. GODINA OD NATO BOMBARDOVANJA
UČEŠĆE SPECIJALNOG IZASLANIKA PREDSEDNIKA REPUBLIKE NA SASTANKU IZVRŠNOG SAVETA OIF
SUSRET SA UREDNIKOM ČASOPISA LA LETTRE DIPLOMATIQUE
IZLOŽBA ISTORIJSKOG MUZEJA SRBIJE POVODOM 20 GODINA OD NATO BOMBARDOVANJA
POSETA PREDSEDNIKA FRANCUSKE EMANUELA MAKRONA ORGANIZACIJI FRANKOFONIJE
OKRUGLI STO – PREZENTACIJA FRANKOFONOG MASTER PROGRAMA UNESKO
POSETA POČASNOG KONZULA REPUBLIKE SRBIJE FILIPA MANŽARA AMBASADI
RVAČKI KLUB PARTIZAN U POSETI PARIZU
SASTANAK SA DIPLOMATSKIM SAVETNIKOM PREDSEDNIKA SKUPŠTINE NATAŠOM RANBON
PRIJEM POVODOM DANA ŽENA U MEĐUNARODNOJ ORGANIZACIJI FRANKOFONIJE
PRIJEM POVODOM DANA ŽENA U KE DORSEJU
PROFESOR DENIS MUTON U POSETI AMBASADI REPUBLIKE SRBIJE U PARIZU
SKUP POVODOM DANA ŽENA U ORGANIZACIJI POSLANICE MIREJ KLAPO
SASTANAK U MEĐUNARODNOM BIROU ZA IZLOŽBE
SASTANAK SA DIPLOMATSKIM SAVETNIKOM PREDSEDNIKA SENATA UBEROM DE KANSONOM
SASTANAK SA PISCEM PATRIKOM BESONOM
PROFESOR POL LUI TOMA U POSETI AMBASADI SRBIJE
SUSRET SA PREDSTAVNICIMA MEDEF INTERNATIONAL
SASTANAK AMBASADORKE NATAŠE MARIĆ SA PREDSEDNICOM OPŠTINE 16. ARONDISMANA
SUSRET AMBASADORKE NATAŠE MARIĆ SA POSLANICIMA LILIJANOM TANGI I ŽAKOM MEROM
50. MEĐUNARODNA SESIJA EVROPSKOG PARLAMENTA
PRIJEM POVODOM DANA DRŽAVNOSTI REPUBLIKE SRBIJE
IZLOŽBA SLIKA PETRA LUBARDE
IZLOŽBA ART CAPITAL U GRAND PALAIS
SASTANAK SA SENATORIMA ČLANOVIMA GRUPE PRIJATELJSTVA FRANCUSKA-ZAPADNI BALKAN
GOSTOVANJE PROFESORA BRANKA MILANOVIĆA U PARIZU
PRIJEM U KE DORSEJU POVODOM POČETKA 2019. GODINE
PRIJEM U SEDIŠTU MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE FRANKOFONIJE
PRIJEM U ORGANIZACIJI POSLANICE ŽIVKE PARK POVODOM POČETKA 2019. GODINE
15. SVETOSAVSKI BAL NA SENI
SVEČANA LITURGIJA POVODOM SLAVE SVETI SAVA U CRKVI SVETI SAVA U PARIZU
SVEČANA AKADEMIJA POVODOM DANA SVETOG SAVE
AMBASADORKA SRBIJE U POSETI CRKVI SVETOG SAVE U PARIZU
SUSRET SA PREDSEDNICOM REGIONA ILE DE FRANCE GOSPOĐOM VALERI PEKRES
PREZENTACIJA PRIVREDNIH POTENCIJALA VOJVODINE U PARIZU
PRIJEM KOMPANIJE VINCI U MUZEJU UMETNOSTI I ZANATA
SVEČANI PRIJEM U NACIONALNOJ SKUPŠTINI
PRIJEM U 16. ARONDISMANU POVODOM POČETKA NOVE GODINE
SASTANAK SA PREDSEDNICOM GRUPE PRIJATELJSTVA FRANCUSKA-SRBIJA U NACIONALNOJ SKUPŠTINI
Arhiva vesti