| |     Français | English  
Naslovna
Parlamentarni izbori u Republici Srbiji

OBAVEŠTENJE O PREDSTOJEĆIM IZBORIMA U SRBIJI – GLASANJE U INOSTRANSTVU Na osnovu člana 109. st. 6 Ustava Republike Srbije, predsednik Republike Srbije Tomislav Nikolić doneo je Odluku o raspisivanju izbora za narodne poslanike Narodne skupštine Republike Srbije, koji će se održati 16. marta 2014. godine.

Državljani Republike Srbije koji imaju boravište u Francuskoj, mogu da podnesu zahtev da se u birački spisak upiše podatak da će na predstojećim izborima glasati u inostranstvu preko Ambasade Republike Srbije u Parizu ili Konzulata Republike Srbije u Strazburu, najkasnije do 22. februara 2014. godine.

Napominjemo da nezavisno od toga što su birači na prethodnim izborima bili upisani u Posebnu evidenciju birača u inostranstvu, ukoliko žele da na predstojećim izborima glasaju u inostranstvu, neophodno je ponovo podneti u pisanoj formi Zahtev za upis podatka o tome da će glasati u inostranstvu.

1. Molimo građane da provere da li su upisani u jedinstveni birački spisak. Uvid u jedinstveni birački spisak može se izvršiti i elektronskim putem na zvaničnoj internet prezentaciji Ministarstva pravde i državne uprave : http://www.drzavnauprava.gov.rs/electoralroll.php unosenjem podatka o jedinstvenom matičnom broju građana.

2. A) Gradjani koji su upisani u birački spisak Ambasadi R. Srbije u Parizu lično dostavljaju popunjeni zahtev za upis u jedinstveni birački spisak podatka o tome da će birač glasati u inostranstvu.

Podatak o tome da će birač glasati u inostranstvu može se upisati u jedinstveni birački spisak samo za lice koje je već upisano u jedinstveni birački spisak.

B) U slučaju da lice koje ima biračko pravo nije upisano u jedinstveni birački spisak, za odlučivanje po zahtevu za upis podatka o tome da će birač glasati u inostranstvu, neophodno je porethodno sprovesti postupak upisa u jedinstveni birački spisak.

Građani koji NISU upisani u birački spisak Ambasаdi Republike Srbije u Parizu istovremeno lično podnose zahtev za upis u jedinstveni birački spisak i zahtev za upis u jedinstveni birački spisak podatka o tome da će birač glasati u inostranstvu.

Preko Ambasade Republike Srbije u Francuskoj birači mogu svoje zahteve do 22. februara 2014. godine podneti na jedan od sledećih načina:

- lično u Ambasadi Republike Srbije u Francuskoj

- poštom na adresu: Ambassade de la République de Serbie 5, rue Léonard de Vinci 75116 Paris

- faksom na brojeve 01 40 72 24 11 ili 01 40 72 24 23

- upućivanjem e-maila sa skeniranim formularom zahetva i identifikacionog dokumenta na konzularno.pariz@mfa.rs

Uz kompletno čitko popunjen i svojeručno potpisan zahtev, potrebno je dostaviti i kopiju identifikacionog dokumenta izdatog od strane MUP-a Republike Srbije, a to mogu biti:

- važeći pasoš Republike Srbije,

- važeća lična karta Republike Srbije ili

- važeća vozačka dozvola izdatа od strane MUP Republike Srbije.

Naglasavamo da je veoma bitno da formulari budu ispravno i čitko popunjeni verodostojnim podacima.

Diplomatsko-konzularno predstavništvo Republike Srbije kome je podnet Zahtev za upis u jedinstveni birački spisak podatka o tome da će birač glasati u inostranstvu, kao i Zahtev za upis u jedinstveni birački spisak, isti će po prijemu dostaviti nadležnoj opštinskoj, odnosno gradskoj upravi po mestu prebivališta birača (ili roditelja birača) u zemlji.

Po donošenju rešenja da će birač na predstojećim izborima glasati prema mestu boravišta u inostranstvu i upisu tog podatka u jedinstveni birački spisak, birač se upisuje u izvod iz jedinstvenog biračkog spiska prema mestu boravišta u inostranstvu.

Zаkonski osnov zа glаsаnje u inostrаnstvu

Sаglаsno člаnu 6. stаv 2. Zаkonа o jedinstvenom birаčkom spisku („Službeni glаsnik RS“ br.104/09 i 99/11) birаč koji imа borаvište u inostrаnstvu upisuje se u birаčki spisаk premа poslednjem prebivаlištu pre odlаskа u inostrаnstvo, odnosno poslednjem prebivаlištu jednog od njegovih roditeljа, s tim što se u birаčki spisаk upisuju i podаci o njegovom borаvištu u inostrаnstvu. Upis podаtаkа dа će birаč nа predstojećim izborimа glаsаti premа mestu borаvištа u inostrаnstvu vrši se počev od dаnа posle rаspisivаnjа izborа, а nаjkаsnije pet dаnа pre dаnа zаključenjа birаčkog spiskа. Nаkon održаnih izborа podаci iz člаnа 7. stаv 3. nаvedenog zаkonа brišu se po službenoj dužnosti iz birаčkog spiskа u roku od 30 dаnа od održаnih izborа.

Sаglаsno člаnu 16. Zаkonа o jedinstvenom birаčkom spisku dаn posle rаspisivаnjа izborа, diplomаtsko-konzulаrnа predstаvništvа Republike Srbije obаveštаvаju birаče koji imаju borаvište u inostrаnstvu dа preko diplomаtsko-konzulаrnih predstаvništvа Republike Srbije mogu, nаjkаsnije pet dаnа pre dаnа zаključenjа birаčkog spiskа, podneti zаhtev dа se u birаčki spisаk upiše podаtаk dа će nа predstojećim izborimа glаsаti u inostrаnstvu. Minisrаrstvo nаdležno zа poslove uprаve u obаvezi je dа odmаh po rаspisivаnju izborа tu činjenicu objаvi nа sаjtu ministаrstvа.


Verzija za štampu
Vesti
PRIJEM POVODOM DANA DRŽAVNOSTI REPUBLIKE SRBIJE
IZLOŽBA ART CAPITAL U GRAND PALAIS
SASTANAK SA SENATORIMA ČLANOVIMA GRUPE PRIJATELJSTVA FRANCUSKA-ZAPADNI BALKAN
GOSTOVANJE PROFESORA BRANKA MILANOVIĆA U PARIZU
PRIJEM U KE DORSEJU POVODOM POČETKA 2019. GODINE
PRIJEM U SEDIŠTU MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE FRANKOFONIJE
PRIJEM U ORGANIZACIJI POSLANICE ŽIVKE PARK POVODOM POČETKA 2019. GODINE
15. SVETOSAVSKI BAL NA SENI
SVEČANA LITURGIJA POVODOM SLAVE SVETI SAVA U CRKVI SVETI SAVA U PARIZU
SVEČANA AKADEMIJA POVODOM DANA SVETOG SAVE
AMBASADORKA SRBIJE U POSETI CRKVI SVETOG SAVE U PARIZU
SUSRET SA PREDSEDNICOM REGIONA ILE DE FRANCE GOSPOĐOM VALERI PEKRES
PREZENTACIJA PRIVREDNIH POTENCIJALA VOJVODINE U PARIZU
PRIJEM KOMPANIJE VINCI U MUZEJU UMETNOSTI I ZANATA
SVEČANI PRIJEM U NACIONALNOJ SKUPŠTINI
PRIJEM U 16. ARONDISMANU POVODOM POČETKA NOVE GODINE
SASTANAK SA PREDSEDNICOM GRUPE PRIJATELJSTVA FRANCUSKA-SRBIJA U NACIONALNOJ SKUPŠTINI
Arhiva vesti