| |     Français | English  
Naslovna
Procedura uvoza humanitarne pomoći

Ambasada Republike Srbije obaveštava da će se prevoznicima koji transportuju humanitarnu pomoć u Srbiju izdavati potvrda koju treba prezentovati nadležnim organima na granici u cilju što bržeg prelaska granice. Obaveštavamo da je potrebno dostaviti ambasadi kompletnu informaciju o humanitarnoj pošiljci sa svim neophodnim podacima : pošiljalac i primalac robe, vrsta, količina i vrednost robe, vrsta prevoza i podaci o prevoznom sredstvu, orijentaciono vreme i mesto prelaska državne granice.

U vezi sa lekovima nadležno je Ministarstvo zdravlja i kontakt osoba je Aleksandar Rankovic, e-mail aleksandar.rankovic@zdravlje.gov.rs

Tel: 00381 11 361 4890,  00381 64 616 3321

Procedura uvoza i prijema humanitarne pomoći je sledeća:

A. HRANA

B.HIGIJENA

C.ODEĆA, IGRAČKE

D.LEKOVI,MEDICINSKI APARATI i POMAGALA

E.MEDICINSKA POMAGALA (bolnički kreveti i pelene za decu)

 

1. Imamo li pravo biti primalac ili ne?

2.Potreban skladišni prostor za prijem/eventualne registracije za prijeme određene vrste robe

3.Potrebne određene saglasnosti i dozvole pre uvoza

4.Potrebna dokumentacija od strane pošiljaoca

5.Eventualne provere/analize koje treba odraditi pre carinjenja

6.Potrebno vreme

 

A

1. Da

2.Magacin mora biti registrovan za prijem, posebna registracija od strane veterinarske inspekcije

za smeštaj mesnih konzervi (treba priložiti uz ostalu dokumentaciju pri ulasku robe u zemlju)

3.Saglasnost Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede-Uprava za veterinu za uvoz hrane životinjskog porekla

4.Sertifikat o donaciji koji treba da sadrži podatke o pošiljaocu, primaocu, specifikaciji robe (količina i ukupna vrednost), uverenje o kvalitetu,sertifikat o ispravnosti, analize o kvalitetu i zdravstvenoj ispravnosti proizvoda

5.U zavisnosti od zahteva inspekcije, sanitarne, veterinarske, tržišne i fito-sanitarne vrše se ispitivanja fizičko-hemijska, mikrobiološka...

6.Hrana biljnog porekla do 7 dana, životinjskog do 30, u zavisnosti od broja analize koje se rade

 

B

1.Da

2.Uslovan magacin za smeštaj higijenskih artikala

3. -

4.Sertifikat o donaciji koji treba da sadrži podatke o pošlijaocu, primaocu, specifikaciji robe, uverenje o sanitarnoj ispravnosti, kvalitetu i zdrvstvenoj ispravnosti

5.U zavisnosti od zahteva sanitarne inspekcije (fizičko-hemijska ispitivanja i dr.)

6.do 7 dana

 

C

 

1. Da

2. Uslovan magacin za smeštaj

3. -

4.Sertifikat o donaciji koji treba da sadrži podatke o pošiljaocu, primaocu, specifikaciji robe, ako se radi o polovnoj garderobi, treba da bude čista i sa potvrdom, da je hemijski tretirana u zemlji pošiljaoca. Za igračke potrebno uverenje o ispavnosti.

5. U zavisnosti od zahteva sanitarne inspekcije u slučaju donacije igračaka

6. do 7 dana

 

D

 

1. Ne, isključivo primaoci mogu biti registrovane firme za uvoz lekova i medicinskih aparata i pomagala kao štake, hodalice, invalidska kolica

E

1. Da, bolnički kreveti, pelene za decu

2. -

3. -

4.Sertifikat o donaciji treba da sadrži podatke o pošiljaocu, primaocu, specifikaciji robe, uverenje o sanitarnoj ispravnosti kada je reč o pelenama za decu

5. U zavisnosti od zahteva sanitarne inspekcije, u slučaju pelena za decu i fizičko- hemijska ispitivanja

6. od 7-15 dana

 

Ukoliko se bilo koji od gore navedenih predmeta donacije ne carini na granici već se upućuje na carinske formalnosti, carina izdaje propratnicu, papir koji upućuje robu na traženu carinarnicu i troškove ovog dokumenta snosi pošiljalac, prevoznik. Kako bi carina izdala ovaj dokument potrebno je istoj dostaviti saglasnost primaoca da prihvata robu.

 

 


Verzija za štampu
Vesti
PRIJEM KOMPANIJE VINCI U MUZEJU UMETNOSTI I ZANATA
PREZENTACIJA PRIVREDNIH POTENCIJALA VOJVODINE U PARIZU
SVEČANI PRIJEM U NACIONALNOJ SKUPŠTINI
PRIJEM U 16. ARONDISMANU POVODOM POČETKA NOVE GODINE
SASTANAK SA PREDSEDNICOM GRUPE PRIJATELJSTVA FRANCUSKA-SRBIJA U NACIONALNOJ SKUPŠTINI
PRIORITETI FRANCUSKOG PREDSEDAVANJA G7 u U 2019. GODINI
IZLOŽBA „CANDILIS JOSIC WOODS“ I KONCERT KVARTETA „PANONIJA“
KONFERENCIJA O BORBI PROTIV ILEGALNE TRGOVINE LAKIM NAORUŽANJEM NA BALKANU
70 GODINA OD USVAJANJA UNIVERZALNE DEKLARACIJE O LJUDSKIM PRAVIMA
IZLOŽBA „SLIKE PROLAZNOG SVETA“ – ODNOSI SRPSKOG I FRANCUSKOG INTIMIZMA
OBELEŽAVANJE STOGODIŠNJICE OD KRAJA PRVOG SVETSKOG RATA
PRIJEM POVODOM DANA DRŽAVNOSTI REPUBLIKE SRBIJE 14.02.2018.
SUSRET AMBASADORA RAJKA RISTIĆA SA GENERALNIM SEKRETAROM MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE FRANKOFONIJE (OIF) MIKELOM ŽAN
UČEŠĆE PREDSEDNIKA REPUBLIKE SRBIJE ALEKSANDRA VUČIĆA NA SAMITU JEDNA PLANETA (ONE PLANET SUMMIT), PARIZ 12.12.2017.g.
Arhiva vesti