| |     Français | English  
Naslovna
Procedura uvoza humanitarne pomoći

Ambasada Republike Srbije obaveštava da će se prevoznicima koji transportuju humanitarnu pomoć u Srbiju izdavati potvrda koju treba prezentovati nadležnim organima na granici u cilju što bržeg prelaska granice. Obaveštavamo da je potrebno dostaviti ambasadi kompletnu informaciju o humanitarnoj pošiljci sa svim neophodnim podacima : pošiljalac i primalac robe, vrsta, količina i vrednost robe, vrsta prevoza i podaci o prevoznom sredstvu, orijentaciono vreme i mesto prelaska državne granice.

U vezi sa lekovima nadležno je Ministarstvo zdravlja i kontakt osoba je Aleksandar Rankovic, e-mail aleksandar.rankovic@zdravlje.gov.rs

Tel: 00381 11 361 4890,  00381 64 616 3321

Procedura uvoza i prijema humanitarne pomoći je sledeća:

A. HRANA

B.HIGIJENA

C.ODEĆA, IGRAČKE

D.LEKOVI,MEDICINSKI APARATI i POMAGALA

E.MEDICINSKA POMAGALA (bolnički kreveti i pelene za decu)

 

1. Imamo li pravo biti primalac ili ne?

2.Potreban skladišni prostor za prijem/eventualne registracije za prijeme određene vrste robe

3.Potrebne određene saglasnosti i dozvole pre uvoza

4.Potrebna dokumentacija od strane pošiljaoca

5.Eventualne provere/analize koje treba odraditi pre carinjenja

6.Potrebno vreme

 

A

1. Da

2.Magacin mora biti registrovan za prijem, posebna registracija od strane veterinarske inspekcije

za smeštaj mesnih konzervi (treba priložiti uz ostalu dokumentaciju pri ulasku robe u zemlju)

3.Saglasnost Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede-Uprava za veterinu za uvoz hrane životinjskog porekla

4.Sertifikat o donaciji koji treba da sadrži podatke o pošiljaocu, primaocu, specifikaciji robe (količina i ukupna vrednost), uverenje o kvalitetu,sertifikat o ispravnosti, analize o kvalitetu i zdravstvenoj ispravnosti proizvoda

5.U zavisnosti od zahteva inspekcije, sanitarne, veterinarske, tržišne i fito-sanitarne vrše se ispitivanja fizičko-hemijska, mikrobiološka...

6.Hrana biljnog porekla do 7 dana, životinjskog do 30, u zavisnosti od broja analize koje se rade

 

B

1.Da

2.Uslovan magacin za smeštaj higijenskih artikala

3. -

4.Sertifikat o donaciji koji treba da sadrži podatke o pošlijaocu, primaocu, specifikaciji robe, uverenje o sanitarnoj ispravnosti, kvalitetu i zdrvstvenoj ispravnosti

5.U zavisnosti od zahteva sanitarne inspekcije (fizičko-hemijska ispitivanja i dr.)

6.do 7 dana

 

C

 

1. Da

2. Uslovan magacin za smeštaj

3. -

4.Sertifikat o donaciji koji treba da sadrži podatke o pošiljaocu, primaocu, specifikaciji robe, ako se radi o polovnoj garderobi, treba da bude čista i sa potvrdom, da je hemijski tretirana u zemlji pošiljaoca. Za igračke potrebno uverenje o ispavnosti.

5. U zavisnosti od zahteva sanitarne inspekcije u slučaju donacije igračaka

6. do 7 dana

 

D

 

1. Ne, isključivo primaoci mogu biti registrovane firme za uvoz lekova i medicinskih aparata i pomagala kao štake, hodalice, invalidska kolica

E

1. Da, bolnički kreveti, pelene za decu

2. -

3. -

4.Sertifikat o donaciji treba da sadrži podatke o pošiljaocu, primaocu, specifikaciji robe, uverenje o sanitarnoj ispravnosti kada je reč o pelenama za decu

5. U zavisnosti od zahteva sanitarne inspekcije, u slučaju pelena za decu i fizičko- hemijska ispitivanja

6. od 7-15 dana

 

Ukoliko se bilo koji od gore navedenih predmeta donacije ne carini na granici već se upućuje na carinske formalnosti, carina izdaje propratnicu, papir koji upućuje robu na traženu carinarnicu i troškove ovog dokumenta snosi pošiljalac, prevoznik. Kako bi carina izdala ovaj dokument potrebno je istoj dostaviti saglasnost primaoca da prihvata robu.

 

 


Verzija za štampu
Vesti
PRIJEM POVODOM DANA ŽENA U MEĐUNARODNOJ ORGANIZACIJI FRANKOFONIJE
PRIJEM POVODOM DANA ŽENA U KE DORSEJU
PROFESOR DENIS MUTON U POSETI AMBASADI REPUBLIKE SRBIJE U PARIZU
SKUP POVODOM DANA ŽENA U ORGANIZACIJI POSLANICE MIREJ KLAPO
SASTANAK U MEĐUNARODNOM BIROU ZA IZLOŽBE
SASTANAK SA DIPLOMATSKIM SAVETNIKOM PREDSEDNIKA SENATA UBEROM DE KANSONOM
SASTANAK SA PISCEM PATRIKOM BESONOM
PROFESOR POL LUI TOMA U POSETI AMBASADI SRBIJE
SUSRET SA PREDSTAVNICIMA MEDEF INTERNATIONAL
SASTANAK AMBASADORKE NATAŠE MARIĆ SA PREDSEDNICOM OPŠTINE 16. ARONDISMANA
SUSRET AMBASADORKE NATAŠE MARIĆ SA POSLANICIMA LILIJANOM TANGI I ŽAKOM MEROM
50. MEĐUNARODNA SESIJA EVROPSKOG PARLAMENTA
PRIJEM POVODOM DANA DRŽAVNOSTI REPUBLIKE SRBIJE
IZLOŽBA SLIKA PETRA LUBARDE
IZLOŽBA ART CAPITAL U GRAND PALAIS
SASTANAK SA SENATORIMA ČLANOVIMA GRUPE PRIJATELJSTVA FRANCUSKA-ZAPADNI BALKAN
GOSTOVANJE PROFESORA BRANKA MILANOVIĆA U PARIZU
PRIJEM U KE DORSEJU POVODOM POČETKA 2019. GODINE
PRIJEM U SEDIŠTU MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE FRANKOFONIJE
PRIJEM U ORGANIZACIJI POSLANICE ŽIVKE PARK POVODOM POČETKA 2019. GODINE
15. SVETOSAVSKI BAL NA SENI
SVEČANA LITURGIJA POVODOM SLAVE SVETI SAVA U CRKVI SVETI SAVA U PARIZU
SVEČANA AKADEMIJA POVODOM DANA SVETOG SAVE
AMBASADORKA SRBIJE U POSETI CRKVI SVETOG SAVE U PARIZU
SUSRET SA PREDSEDNICOM REGIONA ILE DE FRANCE GOSPOĐOM VALERI PEKRES
PREZENTACIJA PRIVREDNIH POTENCIJALA VOJVODINE U PARIZU
PRIJEM KOMPANIJE VINCI U MUZEJU UMETNOSTI I ZANATA
SVEČANI PRIJEM U NACIONALNOJ SKUPŠTINI
PRIJEM U 16. ARONDISMANU POVODOM POČETKA NOVE GODINE
SASTANAK SA PREDSEDNICOM GRUPE PRIJATELJSTVA FRANCUSKA-SRBIJA U NACIONALNOJ SKUPŠTINI
Arhiva vesti