| |     Français | English  
Naslovna

CENTRE CULTUREL DE SERBIE
Posetite Srbiju
SIEPA
Dopunska kola srpskog jezika u Francuskoj

 

   
 
Kontakt

 
Adresa
5, Rue Leonard de Vinci
75016 PARIZ
FRANCUSKA

Lokacija/Mapa

Ambasada Konzularno odeljenje

Radno vreme
ponedeljak - petak: 9:00 – 17:00 časova

Radno vreme (rad sa strankama):
ponedeljak: 09:00 - 12:00 časova i 15:00 - 17:00 časova; utorak - petak: 09:00 - 12:00 časova

Telefon (Centrala): + 33 (1) 40.72.24.24

 

Telefon: +33 (1) 45.02.09.39

Telefonske konsultacije svakog radnog dana u vremenu od 15.00 - 17.00 samo na broj Konzularnog odeljenja

Telefaks: +33 (1) 40.72.24.11 Telefaks: +33 (1) 40.72.24.23
E-mail: ambassade.paris@mfa.rs E-mail: konzularno.pariz@mfa.rs
Web stranica:  http://www.paris.mfa.gov.rs Konzularna nadležnost
Praznici Počasni konzuli
 

 


 
Važno obaveštenje

Odluka Vlade IR Iran o stavljanju van snage bezviznog režima za državljane R. Srbije, nosioce običnih pasoša

Vlada IR Iran je na osnovu reciprociteta, donela Odluku o stavljanju van snage Odluku o bezviznom režimu za državljane R. Srbije, nosioce običnih pasoša. Odluka stupa na snagu 25.10.2018. godine i od tog datuma, državljanima R. Srbije za ulazak i boravak na teritoriji IR Iran, viza je potrebna.

 

Odluka o prestanku važenja Odluke o ukidanju viza za ulazak u Republiku Srbiju za državljane IR Iran, nosioce običnih pasoša

 

Vlada Republike Srbije je, na svojoj sednici održanoj 08. oktobra 2018. godine, donela Odluku o prestanku važenja Odluke o ukidanju viza za ulazak u Republiku Srbiju za državljane IR Iran, nosioce običnih pasoša. Odluka je objavljena u „Službenom glasniku RS", broj 75/18 od 09. 10. 2018. godine i stupa na snagu 17. 10. 2018. godine.

Od tog datuma, državljanima IR Iran, nosiocima običnih pasoša, za ulazak, tranzit i boravak na teritoriji Republike Srbije, viza je potrebna.

 

OGLAS 

za prikupljanje pismenih ponuda za otuđenje dva motorna vozila

Ambasada Republike Srbije prodaje kombi motorno vozilo marke "Kia Pregio 2.7d" (2003. godine, 90000 km) koje je u voznom stanju (loše stanje karoserije) i motorno vozilo "Peugeot 307 SW" (2005. godine, 138000 km), koje nije u voznom stanju (potrebna popravka motora).

Za ponude i informacije obratiti se na mejl: ambassade.paris@mfa.rs do 31.10.2018. godine.

 

 

VAŽNO OBABAVEŠTENJE
Zakon o dopunama Zakona o državljanstvu Republike Srbije
(Službeni glasnik Republike Srbije br. 24/2018 od 26. 03. 2018. godine)

Članom 3. Zakona o dopunama Zakona o državljanstvu Republike Srbije propisano je da u državljanstvo Republike Srbije može biti primljen državljanin SFRJ ili državljanin druge republike ranije SFRJ, odnosno državljanin druge države nastale na teritoriji SFRJ, koji na dan 31. 12. 2016. godine i na dan podnošenja zahteva ima prijavljeno prebivalište u Republici Srbiji.
Zahtev za sticanje državljanstva Republike Srbije po navedenom pravnom osnovu može se podneti u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu Zakona o dopunama zakona o državljanstvu Republike Srbije, odnosno do dana 03. 04. 2019. godine. 
 


 
 
Odluka o ukidanju viza za ulazak u Republiku Srbiju za državljane Antigva i Barbuda, Grenada, Komonvelt Dominika i Trinidad i Tobago

Obaveštavamo da je Vlada R. Srbije, na sednici održanoj 25. oktobra 2018. godine, donela Odluku o ukidanju viza za državljane Antigva i Barbuda, Grenada, Komonvelt Dominika i Trinidad i Tobago, nosioci svih pasoša, prema kojoj oni mogu da ulaze, tranzitiraju i borave na teritoriji R. Srbije do devedeset (90) dana od datuma ulaska u R. Srbiju, u periodu od sto osamdeset (180) dana, ukoliko ne postoje smetnje iz čl. 15. Zakona o strancima. Odluka je objavljena u "Službenom glasniku Republike Srbije" br. 81/2018 od 26. oktobra 2018. godine, a stupila je na snagu danom objavljivanja za državljane Antigva i Barbuda, Grenada, Komonvelt Dominika. Za državljane Trinidad i Tobago Odluka je stupila na snagu 03. novembra 2018. godine.

 

Opširnije...
Ukinute vize za državljane Republike Burundi, nosioce svih pasoša

  Vlada Republike Srbije je, na svojoj sednici održanoj 24.   maja 2018. godine, donela Odluku o ukidanju viza za   državljane Republike Burundi, nosioce svih pasoša, za   ulazak, tranzit i boravak na teritoriji Republike Srbije do   trideset (30) dana od datuma ulaska u R. Srbiju, u   periodu od godinu dana, ukoliko ne postoje smetnje iz   člana 11. Zakona o strancima. Odluka je objavljena u „   Službenom glasniku Republike Srbije ", br. 39/2018   od 25. maja 2018. godine i stupa na snagu 2. juna     2018. godine.


Ukinute vize za državljane Republike Azerbejdžan, nosioce običnih pasoša

 Vlada Republike Srbije je, na svojoj sednici održanoj 24. maja 2018. godine, donela Odluku o ukidanju viza za državljane Republike Azerbejdzan, nosioce običnih pasoša, za ulazak, tranzit i boravak na teritoriji Republike Srbije do devedeset (90) dana u periodu od stoosamdeset (180) dana, od datuma ulaska u Republiku Srbiju, ukoliko ne postoje smetnje iz člana 11. Zakona o strancima. Odluka je objavljena u „Službenom glasniku Republike Srbije", br.39/2018 od 25. maja 2018. godine i stupa na snagu 2. juna 2018. godine.


Ministarstvo spoljnih poslova
Dnevne vesti 
Saopštenja 
Foto galerija 


Narodna skupština

Predsednik Republike Srbije

Vlada Srbije

Ministarstvo spoljnih poslova