| |     Français | English  
Naslovna
Odgovori na najčeša pitanja

VAŽNO OBAVEŠTENJE

Od 1. aprila 2021. godine primenjuje se novi režim plaćanja konzularnih usluga u Konzularnom odeljenju Ambasade Republike Srbije u Parizu. Plaćanje će moći da se obavlja isključivo bezgotovinski, na jedan od sledećih načina:
- platnom karticom
- uplatom na račun Ambasade Srbije u Parizu

SOCIETE GENERALE

IBAN : FR76 3000 3030 2700 0500 4058 735

BIC-ADRESSE SWIFT: SOGEFRPP

Svrha doznake: ime, prezime, konzularni zahtev (npr. pasoš, prijava rođenja deteta, certificat de
coutume...)

 

PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA NOVI PASOŠ REPUBLIKE SRBIJE

Prilikom podnošenja zahteva za pasoš, potrebno je priložiti:
- postojeću putnu ispravu R. Srbije i
- dokaz o regulisanom boravku u Francuskoj.
 

Taksa za novi pasoš iznosi 66,00 EUR.

Zakonski rok za obradu zahteva i izdavanje nove putne isprave je 60 dana.

Ukoliko prvi put podnosite zahtev za pasoš Republike Srbije, kao i ukoliko ste rođeni na području bivših republika SFRJ potrebno je da priložite Izvod iz matične knjige rođenih i Uverenje o državljanstvu Republike Srbije. Zahtev se može podneti najranije 7 meseci pre isteka pasoša. Za obradu zahteva po hitnom postupku potrebno je prilaganje dokaza o hitnosti (potvrda poslodavca o neodložnom službenom putu, avionske karte, smrtni slučaj u porodici  i sl.).

 

Pri uručenju novog pasoša, stari pasoš se poništava i vraća stranki.

Molimo da zakažete termin preko aplikacije eKonzulat u okviru portala eUprave:
https://ezakazivanje.ekonzulat.gov.rs


PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA PASOŠ REPUBLIKE SRBIJE ZA MALOLETNO DETE


Potrebna su sledeća dokumenta:
- putne isprave R. Srbije za dete i roditelje i
- dokaz o regulisanom boravku roditelja (i deteta) u Francuskoj.

Ukoliko prvi put podnosite zahtev za pasoš maloletnom detetu, potrebno je priložiti: Izvod iz matične knjige rođenih za dete (izvod na domaćem obrascu R. Srbije) i Uverenje o državljanstvu R. Srbije, odnosno potvrdu nadležne matične službe R. Srbije da je dete upisano u matičnu knjigu rođenih i evidencije državljana R. Srbije.


Prisustvo samo jednog roditelja je moguće uz notarsku overenu saglasnost drugog roditelja, prevedenu na srpski jezik kod ovlašćenog tumača. Prisustvo jednog roditelja je moguće i uz odluku suda da samostalno vrši pravo roditeljskog staranja nad detetom (u tom slučaju doneti pravosnažnu sudsku presudu ukoliko je izdata od suda u R. Srbiji). Ako je francuski sud doneo takvu presudu, onda ona mora biti prevedena na srpski jezik kod sudskog tumača.

Molimo da zakažete termin preko aplikacije eKonzulat u okviru portala eUprave:
https://ezakazivanje.ekonzulat.gov.rs


PUTNI LIST- IZGUBLJEN/UKRADEN, OŠTEĆEN ILI ISTEKAO PASOŠ REPUBLIKE SRBIJE

Zahtev za putni list mogu podneti lica kojima je istekla važnost starog pasoša ili je pasoš izgubljen ili ako je dete rođeno u Francuskoj i nije imalo ranije ni jedan dokument.

Važnost putnog lista je 30 dana od dana izdavanja.

Za maloletna lica, neophodno je prisustvo oba roditelja sa svojim važećim srpskim pasošima ili jednog roditelja uz potpisanu i overenu saglasnost drugog roditelja koji nije prisutan. Saglasnost treba da bude potpisana i overena kod notara sa prevodom na srpski jezik . Izjava o saglasnosti drugog roditelja je neophodna i u slučajevima kada je jedan roditelj strani državljanin.

Kada je pasošu istekla važnost potrebno je priložiti stari pasoš, tri fotografije i platiti taksu 41 evro (plaćanje je isključivo platnom karticom),

Kada je pasoš izgubljen potrebno je priložiti dekleraciju iz francuske policije o gubitku pasoša, tri fotografije, srpsku ličnu kartu ili vozačku dozvolu (ukoliko iste posedujete) i platiti taksu 63 evra (plaćanje je isključivo platnom karticom).

Kada je dete rođeno u inostranstvu i nema ni jedan dokument  istovremeno  je potrebno izvršiti prijavu rođenja deteta uz obavezno prisustvo oba roditelja sa svojim važećim srpskim pasošima,  potrebno je priložiti izvod iz matične knjige rođenih na internacionalnom obrascu iz fr. opštine, tri fotografije za dete i platiti taksu 41 evro (plaćanje je isključivo platnom karticom).

Zahtev za izdavanje putnog lista je moguće preuzeti ovde (PDF format)

Molimo da zakažete termin preko aplikacije eKonzulat u okviru portala eUprave:
https://ezakazivanje.ekonzulat.gov.rs


IZDAVANJE LIČNE KARTE I VOZAČKE DOZVOLE REPUBLIKE SRBIJE


Zahtevi za izdavanje lične karte i vozačke dozvole ne mogu se predati u Ambasadi, već neposredno kod nadležne policijske uprave u Republici Srbiji, prema mestu Vašeg prijavljenog prebivališta.

 

OVERA POTPISA NA DOKUMENTIMA

Overa potpisa na dokumentima na srpskom jeziku, napisanog ćiriličnim pismom (punomoćje, izjava ili naslednička izjava) za upotrebu u Republici Srbiji vrši se u Konzularnom odeljenju Ambasade na osnovu važećeg identifikacionog dokumenta R. Srbije (biometrijski pasoš ili lična karta). Punomoćje/izjava/saglasnost se potpisuje pred službenikom Konzularnog odeljenja Ambasade i potrebno je lično prisustvo. Konzularna taksa za overu jednog potpisa iznosi 41 evra. Overa drugog primerka istog dokumenta iznosi 19 evra, a overa potpisa na trećem i svakog sledećem primerku istog dokumenta iznosi 11 evra.  Ukoliko se vrši overa potpisa dva lica na istom dokumentu, konzularna taksa iznosi 64 evra. Sve takse se plaćaju platnom karticom.

Molimo da zakažete termin preko aplikacije eKonzulat u okviru portala eUprave:
https://ezakazivanje.ekonzulat.gov.rs

 

OVERA FOTOKOPIJE DOKUMENTA

 

Za overu fotokopije dokumenta u Konzularnom odeljenju Ambasade potrebno dostaviti na uvid originalni dokument čija se fotokopija overava i fotokopiju istog. Zahtev za overu fotokopije je moguće podneti uz važeći dokument R. Srbije (pasoš ili lična karta)  Konzularna taksa za overu fotokopije dokumenta iznosi 30 evra za jedan primerak, dok se svaki sledeći primerak naplaćuje dodatnih 8 evra po primerku.

Molimo da zakažete termin preko aplikacije eKonzulat u okviru portala eUprave:
https://ezakazivanje.ekonzulat.gov.rs

 


PRIBAVA DOKUMENATA

Zahtev za pribavu izvoda iz matičnih knjiga rođenih i uverenja može biti podnet u Ambasadi: lično, od strane roditelja i srodnika, od strane zakonskih zastupnika i punomoćnika, uz priloženi dokument kojim se dokazuje njihov identitet i porodična veza, odnosno ukoliko prilože odgovarajuce ovlašcenje.
Podnosilac zahteva mora posedovati identifikacioni dokument. Plaća se administrativna taksa, i to:


• izvod iz matične knjige rođenih/venčanih/umrlih na domacem obrascu - 40,00 evra;
• izvod iz matične knjige rođenih/venčanih/umrlihna višejezičnom obrascu - 40,00 evra;
• uverenje o državljanstvu na srpskom obrascu - 40.00 evra;


Zahtev je moguće uputiti i poštom. Potrebno je da podnosilac zahteva pošalje fotokopiju svog licnog dokumenta i ček na iznos od 40 evra  za svaki dokument, kao kovertu sa markicom za povratno slanje dokumenta i kontakt telefon.

Molimo da zakažete termin preko aplikacije eKonzulat u okviru portala eUprave:  https://ezakazivanje.ekonzulat.gov.rs

 


CERTIFICATE DE COUTUME 


Obaveštavamo Vas da se zahtev za pribavljanje Certificate de coutume može podneti lično u Konzularnom  odeljenju Ambasade ili  putem pošte.

Ukoliko se zahtev podnosi lično, potrebno je da sa sobom ponesete važeći lični dokument R. Srbije (pasoš ili ličnu kartu) i popunjen zahtev (zahtev se popunjava u Ambasadi). Taksa za izdavanje Certificate de coutume iznosi 32 evra i plaća se platnom karticom. Dokument se izdaje na licu mesta.

Ukoliko  zahtev podnosite putem pošte, molimo da dostavite svojeručno napisan i potpisan zahtev sa naznakom koji dokument želite da pribavite, fotokopiju važećeg ličnog dokumenta R. Srbije (pasoš ili lična karta), ček na ime "Ambassade de Serbie à Pàris" na iznos od 32 evra i frankiranu kovertu od 100 grama za vraćanje dokumenta, kao i kontakt telefon.

Molimo da zakažete termin preko aplikacije eKonzulat u okviru portala eUprave:  https://ezakazivanje.ekonzulat.gov.rs


 

UVERENJE O SLOBODNOM BRAČNOM STANJU (CERTIFICAT DE CELIBAT)

Uverenje o slobodnom bračnom stanju izdaje nadležna matična služba u R. Srbiji.

Napominjemo da pribava Uverenja od nadležne matične službe u R. Srbiji može potrajati i do 2 meseca, te molimo za razumevanje, obzirom da se radi o proceduri na koju Ambasada ne može uticati.

Zahtev se može podneti preko Ambasade lično ili putem pošte.

Ukoliko se zahtev podnosi lično, potrebno je da sa sobom ponesete važeći lični dokument R. Srbije (pasoš ili ličnu kartu) i popunjen zahtev (zahtev se popunjava u Ambasadi). Taksa za pribavljanje Uverenja o slobodnom bračnom stanju iznosi 39 evra i plaća se platnom karticom.

Ukoliko se zahtev podnosi putem pošte, molimo da dostavite potpisan zahtev sa naznakom koji dokument želite da pribavite i u koju svrhu (sklapanje braka u inostranstvu),  fotokopiju važećeg ličnog dokumenta R. Srbije podnosioca zahteva (pasoš ili lična karta), ime i prezime budućeg supružnika, ček na ime « Ambassade de Serbie à Paris » na iznos od 39 evra i frankiranu kovertu od 100 grama za vraćanje dokumenta, kao i kontakt telefon. 

Molimo da zakažete termin preko aplikacije eKonzulat u okviru portala eUprave:  https://ezakazivanje.ekonzulat.gov.rs

 

UVERENJE O NEKAŽNJAVANJU

Preko Ambasade možete podneti zahtev za izdavanje uverenja o nekažnjavanju. Zahtev se podnosi lično, uz važeći pasoš Republike Srbije, a konzularna taksa iznosi 31 evra.

Ukoliko se zahtev podnosi putem pošte, molimo da dostavite svojeručno napisan i potpisan zahtev sa naznakom koji dokument želite da pribavite, fotokopiju važećeg ličnog dokumenta R. Srbije (pasoš ili lična karta), ček na ime « Ambassade de Serbie à Paris » na iznos od 31 evra i frankiranu kovertu od 100 grama za vraćanje dokumenta, kao i kontakt telefon.

Molimo da zakažete termin preko aplikacije eKonzulat u okviru portala eUprave:  https://ezakazivanje.ekonzulat.gov.rs

 

POTVRDA O AUTENTIČNOSTI VOZAČKE DOZVOLE


Preko Ambasade možete podneti zahtev za izdavanje potvrde o autentičnosti vozačke dozvole. Zahtev se podnosi lično, uz važeći pasoš i vozačku dozvolu Republike Srbije a konzularna taksa iznosi 31 evra. Dokument izdaje MUP R. Srbije a rok za izdavanje je do dva meseca.

Ukoliko se zahtev podnosi putem pošte, molimo da dostavite svojeručno napisan i potpisan zahtev sa naznakom koji dokument želite da pribavite, fotokopiju važećeg ličnog dokumenta R. Srbije (pasoš ili lična karta), ček na ime « Ambassade de Serbie à Paris » na iznos od 31 evra i frankiranu kovertu od 100 grama za vraćanje dokumenta, kao i kontakt telefon.

Molimo da zakažete termin preko aplikacije eKonzulat u okviru portala eUprave:  https://ezakazivanje.ekonzulat.gov.rs

 


PRIJAVA ROĐENJA U INOSTRANSTVU

Do 18. godine oba roditelja prijavljuju decu tako što prilažu sledeća dokumenta:
- popunjen i potpisan zahtev za prijavu rođenja/upis u knjigu državljana Republiku Srbije  (PDF format)
- izvod iz knjige rođenih / l'acte de naissance plurilingue en application de la Convention signée à Vienne le 08/09/1976 (ukoliko ima stranih imena i prezimena u izvodu, potrebno je dostaviti i overen prevod Izvoda, a kako bi matičari u Srbiji znali kako da u matične knjige upišu strano ime/prezime ćiriličnim pismom)
- l'acte de naissance copie intégrale
- identifikacioni dokumenti za roditelje (pasoš ili licna karta R. Srbije)
- izvod iz matične knjige venčanih za roditelje
- ukoliko pasošima roditelja istekla važnosti , potrebno imati izvod iz matične knjige rođenih i uverenje o državljanstvu R. Srbije za tog roditelja,  ne starije od godinu dana
- plaća se konzularna taksa u iznosu od 9,00 evra
 

Ukoliko su roditelji u braku, a brak nije prijavljen u Srbiji, potrebno je istovremeno prijaviti i brak (izvod iz knjige venčanih na međunarodnom obrascu). Ukoliko je brak prijavljen, potrebno je priložiti srpski izvod iz matične knjige venčanih.

Ukoliko roditelji nisu venčani, a oboje su srpski državljani, radi se zapisnik o priznavanju očinstva u Ambasadi (plaća se taksa u iznosu od13 evra).

Ukoliko roditelji nisu venčani, a oboje su srpski državljani, radi se zapisnik o priznavanju očinstva u Ambasadi (plaća se taksa u iznosu od 13 evra).

Prisustvo deteta mlađeg od 14 godina nije neophodno prilikom podnošenje zahteva za prijavu. Deca starosti od 14 do 18 godina u prisustvu roditelja potpisuju saglasnost za upis u matične knjige u R. Srbiji.

Punoletne osobe starosti do 23 godine, koje do punoletstva roditelji nisu prijavili, mogu samostalno da podnesu zahtev za upis u matične knjige, uz prezentaciju gore navedene dokumentacije.

Molimo da zakažete termin preko aplikacije eKonzulat u okviru portala eUprave:  https://ezakazivanje.ekonzulat.gov.rs

 

NAKNADNI UPIS U EVIDENCIJE DRŽAVLJANA REPUBLIKE SRBIJE


Državljanstvo Republike Srbije poreklom stiče dete rođeno u inostranstvu, čiji je jedan od roditelja (ili oba) u trenutku njegovog rođenja državljanin Republike Srbije, ako roditelj koji je državljanin Republike Srbije podnese zahtev za upis rođenja deteta, do njegove navršene 18. godine života, u matične knjige I evidenciju državljana nadležnom organu Republike Srbije, a preko nadležnog diplomatskog ili konzularnog predstavništva Republike Srbije. Ako je dete pod starateljstvom, prijavu i zahtev podnosi staralac. Ako je dete starije od 14 godina, potrebna je i njegova saglasnost. Ako ste stariji od 18 godina i rođeni ste u inostranstvu, a jedan od roditelja je u trenutku Vašeg rođenja bio državljanin Republike Srbije a drugi strani državljanin, državljanstvo Republike Srbije stičete poreklom ako do navršene 23. godine života podnesete zahtev za upis u evidenciju državljana nadležnom organu Republike Srbije. Ako ste stariji od 23 godine, obratite se Ambasadi kako bi se utvrdilo da li postoji osnov za utvrđivanje ili prijem u državljanstvo Republike Srbije.


PRIJAVA BRAKA SKLOPLJENOG U FRANCUSKOJ


U Ambasadi možete podneti prijavu za upis braka sklopljenog u inostranstvu u matične knjige R. Srbije. Potrebna Vam je sledeća dokumentacija:
-popunjen I potpisan zahtev za prijavu braka sklopljenog u inostranstvu (PDF format)
- važeći pasoš R. Srbije i
- izvod iz matične knjige venčanih na međunarodnom obrascu (ukoliko ima stranih imena i prezimena u izvodu, potrebno je dostaviti i overen prevod Izvoda, a kako bi matičari u Srbiji znali kako da u matične knjige upišu strano ime/prezime ćiriličnim pismom)

Taksa za prijavu braka iznosi 14 evra. Po upisu činjenice o braku sklopljenom u inostranstvu u matičnu knjigu rođenih i venčanih u R. Srbiji i pribavljanju izvoda iz matične knjige rođenih i uverenja o državljanstvu na novo (udato) prezime, možete podneti zahtev za izdavanje novog pasoša. Brak je potrebno prijaviti i ako nije došlo do promene prezimena. Brak sklopljen u inostranstvu treba da prijave oba supružnika državljanina R. Srbije. Ukoliko je jedan supružnik stranac, brak prijavljuje samo državljnin R. Srbije uz prilaganje kopije izvoda iz matične knjige rođenih drugog supružnika.

Molimo da zakažete termin preko aplikacije eKonzulat u okviru portala eUprave:  https://ezakazivanje.ekonzulat.gov.rs

 

OVERA DOKUMENATA

Overa potpisa na privatnim ispravama na srpskom jeziku (punomoće,
saglasnost, izjava, naslednička izjava) za upotrebu u Republici Srbiji se vrši u
Konzularnom odeljenju Ambasade na osnovu važećeg biometrijskog pasoša
Republike Srbije ili važece lične karte. Privatna isprava se potpisuje
licno pred službenikom Konzularnog odeljenja Ambasade. Zahtev sa punomoćjem u PDF formatu možete preuzeti OVDE.

Cena takse iznosi 41 evro plus 23 evra za svaki dodatni potpis.

Ukoliko stranka nema napisanu nasledničku izjavu, već samo poziv na ročište, cena sastavljanja i overe nasledničke izjave iznosi 72 evra.

 

OVERA FOTOKOPIJE DOKUMENTA

Overa fotokopija dokumenta se vrši lično u Ambasadi uz prezentovanje ličnog dokumenta. Cena overe iznosi 30 evra plus 8 evra za svaku dodatnu stranicu koja se overava.

 

VENČANJE U AMBASADI


U Ambasadi brak mogu zaključiti samo državljani Republike Srbije. Za sklapanje braka je za oba supružnika potrebna sledeća dokumentacija:
- izvod iz matične knjige rođenih R. Srbije, na domaćem obrascu
- uverenje o državljanstvu R. Srbije
- uverenje o slobodnom bračnom stanju (dokumenta ne smeju biti starija od 6 meseci)
- važeći pasoš R.Srbije i
- kopije pasoša dva svedoka (pasoši R. Srbije)

Taksa za sklapanje braka iznosi 101 evra.

Potrebno je kontaktirati Konzularno odeljenje putem e-maila radi zakazivanja termina.
 

REGULISANJE VOJNE OBAVEZE


Regruti i lica u rezervnom sastavu koja putuju u inostranstvo na boravak duži od jedne godine, dužni su da se prijave najbližem diplomatsko-konzularnom predstavništvu radi uvođenja u vojnu evidenciju u roku od 30 dana od dana prelaska državne granice. Državljani Republike Srbije koji stalno borave u inostranstvu dužni su da se prijave najbližem diplomatsko-konzularnom predstavništvu radi uvođenja u vojnu evidenciju u kalendarskoj godini u kojoj navršavaju 18 godina. Potrebno je priložiti pasoš ili ličnu kartu R. Srbije te odgovarajuću potvrdu ukoliko je lice završilo vojnu obuku u Francuskoj. Konzularna taksa iznosi 8 evra. Uvođenjem u vojnu evidenciju diplomatsko-konzularnog predstavništva Republike Srbije, smatraće se da je državljanin Republike Srbije regulisao vojnu obavezu.

Molimo da zakažete termin preko aplikacije eKonzulat u okviru portala eUprave:  https://ezakazivanje.ekonzulat.gov.rs
 Konzularne usluge
Odgovori na najčeša pitanja
Venčanja
Konzularna nadležnost
Putne isprave
URAĐENE biometrijske putne isprave
Ulazak u Srbiju - vize
Carina
Državljanstvo
Statusna pitanja i matične knjige
Overa dokumenata
Vojna obaveza
Druge konzularne usluge
Putovanja građana Srbije u inostranstvo
Cenovnik konzularnih usluga
Formulari