| |     Français | English  
Naslovna
Odgovori na najčeša pitanja

VAŽNO OBAVEŠTENJE

Od 1. aprila 2021. godine primenjuje se novi režim plaćanja konzularnih usluga u Konzularnom odeljenju Ambasade Republike Srbije u Parizu. Plaćanje će moći da se obavlja isključivo bezgotovinski, na jedan od sledećih načina:
- platnom karticom
- uplatom na račun Ambasade Srbije u Parizu

SOCIETE GENERALE

IBAN : FR76 3000 3030 2700 0500 4058 735

BIC-ADRESSE SWIFT: SOGEFRPP

Svrha doznake: ime, prezime, konzularni zahtev (npr. pasoš, prijava rođenja deteta, certificat de
coutume...)

 

PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA NOVI PASOŠ REPUBLIKE SRBIJE


Prilikom podnošenja zahteva za pasoš, potrebno je priložiti:
- postojeću putnu ispravu R. Srbije i
- dokaz o regulisanom boravku u Francuskoj.
Taksa za novi pasoš iznosi 66,00 EUR. Zakonski rok za obradu zahteva i izdavanje nove putne isprave je 60 dana. Ukoliko prvi put podnosite zahtev za pasoš Republike Srbije, kao i ukoliko ste rođeni na području bivših republika SFRJ potrebno je da priložite Izvod iz matične knjige rođenih i Uverenje o državljanstvu Republike Srbije. Zahtev se može podneti najranije 7 meseci pre isteka pasoša. Za obradu zahteva po hitnom postupku potrebno je prilaganje dokaza o hitnosti (potvrda poslodavca o neodložnom službenom putu, avionske karte, smrtni slučaj u porodici  i sl.)
Pri uručenju novog pasoša, stari pasoš se poništava i vraća stranki.

Obavezno je  zakazivanje termina slanjem imejla na : putneisprave.pariz@mfa.rs


PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA PASOŠ REPUBLIKE SRBIJE ZA MALOLETNO DETE


Potrebna su sledeća dokumenta:
- putne isprave R. Srbije za dete i roditelje i
- dokaz o regulisanom boravku roditelja (i deteta) u Francuskoj. Ukoliko prvi put podnosite zahtev za pasoš maloletnom detetu, potrebno je priložiti:
-Izvod iz matične knjige rođenih za dete (izvod na domaćem obrascu R. Srbije) i
Uverenje o državljanstvu R. Srbije, odnosno potvrdu nadležne matične službe R. Srbije da je dete upisano u matičnu knjigu rođenih i evidencije državljana R. Srbije.
Prisustvo samo jednog roditelja je moguće uz notarsku overenu saglasnost drugog roditelja, prevedenu na srpski jezik kod ovlašćenog tumača. Prisustvo jednog roditelja je moguće i uz odluku suda da samostalno vrši pravo roditeljskog staranja nad detetom (u tom slučaju doneti pravosnažnu sudsku presudu ukoliko je izdata od suda u R. Srbiji). Ako je francuski sud doneo takvu presudu, onda ona mora biti prevedena na srpski jezik kod sudskog tumača.

Obavezno je  zakazivanje termina slanjem imejla na : putneisprave.pariz@mfa.rs


PUTNI LIST- IZGUBLJEN/UKRADEN, OŠTEĆEN ILI ISTEKAO PASOŠ REPUBLIKE SRBIJE


Ukoliko iz bilo kog razloga morate hitno putovati u Republiku Srbiju,a pasoš Vam više ne važi ili je oštećen, Ambasada Vam može izdati putni list kao vrstu putne isprave kratkog roka trajanja koja služi samo za odlazak u Srbiju i ne može se koristiti za dalja putovanja.
Potrebno je da priložite:
-popunjen I potpisan zahtev (PDF format)
-dve slike 3,5 x 4,5 i
-postojeći pasoš.
Konzularna taksa za zahtev iznosi 41 EUR.
U slučaju gubitka ili krađe pasoša, potrebno je da se obratite najbližoj policijskoj stanici prema mestu Vašeg boravka u Francuskoj, prijavite gubitak ili krađu putne isprave R. Srbije i uzmete potvrdu izdatu na Vaše ime i prezime. U tom slučaju plaća se taksa od 22 EUR za oglašavanje pasoša nevažećim. Potrebno je da priložite: -dve slike 3,5 x 4,5 i -potvrdu o gubitku pasoša). Konzularna taksa za zahtev iznosi 41 EUR.

Obavezno je  zakazivanje termina slanjem imejla na : putneisprave.pariz@mfa.rs


IZDAVANJE LIČNE KARTE I VOZAČKE DOZVOLE REPUBLIKE SRBIJE


Zahtevi za izdavanje lične karte i vozačke dozvole ne mogu se predati u Ambasadi, već neposredno kod nadležne policijske uprave u Republici Srbiji, prema mestu Vašeg prijavljenog prebivališta.


PRIBAVA DOKUMENATA

Zahtev za pribavu izvoda iz maticnih knjiga rodenih i uverenja može
biti podnet u Ambasadi: lično, od strane roditelja i srodnika, od strane
zakonskih zastupnika i punomoćnika, uz priloženi dokument kojim se
dokazuje njihov identitet i porodična veza, odnosno ukoliko prilože
odgovarajuce ovlašcenje.
Podnosilac zahteva mora posedovati identifikacioni dokument. Plaća se
administrativna taksa, i to:
• izvod iz maticnih knjiga na domacem obrascu - 40,00 €;
• izvod iz maticnih knjiga na višejezicnom obrascu - 40,00 €;
• uverenje o državljanstvu na srpskom obrascu - € 40.00;
Zahtev je moguce uputiti i poštom. Potrebno je da podnosilac zahteva
pošalje fotokopiju svog licnog dokumenta i cek na iznos od 40€  za svaki dokument, kao kovertu sa markicom za
povratno slanje dokumenta.


CERTIFICATE DE COUTUME 


Zahtev za pribavljanje Certificate de coutume moguće podneti lično u Ambasadi, uz prethodno zakazan termin, ili  poštom. Ukoliko se zahtev podnosi lično, dokument se izdaje istog dana.
Ako zahtev podnesite poštom, morate ga potpisti I nasvesti koji dokument želite da pribavite.
U prilogu je potrebno dostaviti:
- fotokopiju važećeg ličnog dokumenta (pasoš ili LK Republike Srbija)
- kovertu sa markiciom od 100 gr za vraćanje dokumenata
- ček na ime Ambasade Srbije u Parizu na iznos od 32 evra.

 

UVERENJE O SLOBODNOM BRAČNOM STANJU (CERTIFICAT DE CELIBAT)

Uverenje o slobodnom bračnom stanju izdaje nadležna matična služba u Srbiji (rok za izdavanje je dva meseca).
U prilogu je potrebno dostaviti:
- fotokopiju važećeg ličnog dokumenta (pasoš ili LK Republike Srbija)
- kovertu sa markiciom od 100 gr za vraćanje dokumenata
- ček na ime Ambasade Srbije u Parizu na iznos od 39 evra.


UVERENJE O NEKAŽNJAVANJU


Preko Ambasade možete podneti zahtev za izdavanje uverenja o nekažnjavanju. Zahtev se podnosi lično, uz važeći pasoš Republike Srbije, a konzularna taksa iznosi 31 evra.

 

POTVRDA O AUTENTIČNOSTI VOZAČKE DOZVOLE


Preko Ambasade možete podneti zahtev za izdavanje potvrde o autentičnosti vozačke dozvole. Zahtev se podnosi lično, uz važeći pasoš i vozačku dozvolu Republike Srbije a konzularna taksa iznosi 31 evra.


PRIJAVA ROĐENJA U INOSTRANSTVU

Do 18. godine oba roditelja prijavljuju decu tako što prilažu sledeća
dokumenta:
-popunjen i potpisan zahtev za prijavu rođenja/upis u knjigu državljana Republiku Srbije (PDF format)
-          izvod iz knjige rođenih/l'acte de naissance plurilingue
application de la convention signee de vienne le 08/09/1976
-          l'acte de naissance copie intégrale
-          identifikacioni dokumenti za roditelje (pasoš ili licna
karta R. Srbije)
-          izvod iz matične knjige venčanih za roditelje
-          ukoliko pasošima roditelja istekla važnosti , potrebno imati
izvod iz matične knjige rođenih i uverenje o državljanstvu R. Srbije za
tog roditelja,  ne starije od godinu dana
-          plaća se konzularna taksa u iznosu od 9,00 evra

Ukoliko roditelji ne poseduju važeci identifikacioni dokument R.
Srbije, mogu podneti zahtev za prijavu dece u matične knjige sa važećim
francuskim dokumentom (pasoš ili lična karta) kao i uz  gore navadene
dokumente za roditelje.
Ukoliko su roditelji u braku, a brak nije prijavljen u Srbiji, potrebno
je istovremeno prijaviti i brak (izvod iz knjige venčanih na med.
obrascu). Ukoliko je brak prijavljen, potrebno je priložiti srpski izvod
iz matične knjige venčanih.
Ukoliko roditelji nisu venčani, a oboje su srpski državljani, radi se
zapisnik o priznavanju očinstva u Ambasadi (plaća se taksa u iznosu od
13 evra).
Prisustvo deteta mlađeg od 14 godina nije neophodno prilikom podnošenje
zahteva za prijavu. Deca starosti od 14 do 18 godina u prisustvu
roditelja potpisuju saglasnost za upis u matične knjige u R. Srbiji
Punoletne osobe starosti do 23 godine, koje do punoletstva roditelji
nisu prijavili, mogu samostalno da podnesu zahtev za upis u matične
knjige, uz prezentaciju gore navedene dokumentacije.

 

NAKNADNI UPIS U EVIDENCIJE DRŽAVLJANA REPUBLIKE SRBIJE


Državljanstvo Republike Srbije poreklom stiče dete rođeno u inostranstvu, čiji je jedan od roditelja u trenutku njegovog rođenja državljanin Republike Srbije a drugi je strani državljanin, ako ga roditelj koji je državljanin Republike Srbije prijavi do navršene 18. godine života kod nadležnog diplomatskog ili konzularnog predstavništva Republike Srbije kao državljanina Republike Srbije i ako podnese zahtev za upis deteta u evidenciju državljana nadležnom organu Republike Srbije. Ako je dete pod starateljstvom, prijavu i zahtev podnosi staralac. Ako je dete starije od 14 godina, potrebna je i njegova saglasnost. Ako ste stariji od 18 godina i rođeni ste u inostranstvu, a jedan od roditelja je u trenutku Vašeg rođenja bio državljanin Republike Srbije a drugi strani državljanin, državljanstvo Republike Srbije stičete poreklom ako do navršene 23. godine života podnesete zahtev za upis u evidenciju državljana nadležnom organu Republike Srbije. Ako ste stariji od 23 godine, obratite se Ambasadi kako bi se utvrdilo da li postoji osnov za utvrđivanje ili prijem u državljanstvo Republike Srbije.


PRIJAVA BRAKA SKLOPLJENOG U FRANCUSKOJ


U Ambasadi možete podneti prijavu za upis braka sklopljenog u inostranstvu u matične knjige R. Srbije. Potrebna Vam je sledeća dokumentacija:
-popunjen I potpisan zahtev za prijavu braka sklopljenog u inostranstvu (PDF format)
- važeći pasoš R. Srbije i
- izvod iz matične knjige venčanih na internacionalnom obrascu
Taksa za prijavu braka iznosi 14 evra. Po upisu činjenice o braku sklopljenom u inostranstvu u matičnu knjigu rođenih i venčanih u R. Srbiji i pribavljanju izvoda iz matične knjige rođenih i uverenja o državljanstvu na novo (udato) prezime, možete podneti zahtev za izdavanje novog pasoša. Brak je potrebno prijaviti i ako nije došlo do promene prezimena. Brak sklopljen u inostranstvu treba da prijave oba supružnika državljanina R. Srbije. Ukoliko je jedan supružnik stranac, brak prijavljuje samo državljnin R. Srbije uz prilaganje kopije izvoda iz matične knjige rođenih drugog supružnika.


OVERA DOKUMENATA

Overa potpisa na privatnim ispravama na srpskom jeziku (punomoće,
saglasnost, izjava, naslednička izjava) za upotrebu u Republici Srbiji se vrši u
Konzularnom odeljenju Ambasade na osnovu važećeg biometrijskog pasoša
Republike Srbije ili važece lične karte. Privatna isprava se potpisuje
licno pred službenikom Konzularnog odeljenja Ambasade. Zahtev sa punomoćjem u PDF formatu možete preuzeti OVDE.

Cena takse iznosi 41 evro plus 23 evra za svaki dodatni potpis.

Ukoliko stranka nema napisanu nasledničku izjavu, već samo poziv na ročište, cena sastavljanja i overe nasledničke izjave iznosi 72 evra.

 

OVERA FOTOKOPIJE DOKUMENTA

Overa fotokopija dokumenta se vrši lično u Ambasadi uz prezentovanje ličnog dokumenta. Cena overe iznosi 30 evra plus 8 evra za svaku dodatnu stranicu koja se overava.

 

VENČANJE U AMBASADI


U Ambasadi brak mogu zaključiti samo državljani Republike Srbije. Za sklapanje braka je za oba supružnika potrebna sledeća dokumentacija:
- izvod iz matične knjige rođenih R. Srbije, na domaćem obrascu
- uverenje o državljanstvu R. Srbije
- uverenje o slobodnom bračnom stanju (dokumenta ne smeju biti starija od 6 meseci)
- važeći pasoši R.Srbije i
- kopije pasoša dva svedoka (pasoši R. Srbije)
Taksa za sklapanje braka iznosi 101 EUR.

 

REGULISANJE VOJNE OBAVEZE


Regruti i lica u rezervnom sastavu koja putuju u inostranstvo na boravak duži od jedne godine, dužni su da se prijave najbližem diplomatsko-konzularnom predstavništvu radi uvođenja u vojnu evidenciju u roku od 30 dana od dana prelaska državne granice. Državljani Republike Srbije koji stalno borave u inostranstvu dužni su da se prijave najbližem diplomatsko-konzularnom predstavništvu radi uvođenja u vojnu evidenciju u kalendarskoj godini u kojoj navršavaju 18 godina. Potrebno je priložiti pasoš ili ličnu kartu R. Srbije te odgovarajuću potvrdu ukoliko je lice završilo vojnu obuku u Francuskoj. Konzularna taksa iznosi 8 evra. Uvođenjem u vojnu evidenciju diplomatsko-konzularnog predstavništva Republike Srbije, smatraće se da je državljanin Republike Srbije regulisao vojnu obavezu.


 Konzularne usluge
Odgovori na najčeša pitanja
Venčanja
Konzularna nadležnost
Putne isprave
URAĐENE biometrijske putne isprave
Ulazak u Srbiju - vize
Carina
Državljanstvo
Statusna pitanja i matične knjige
Overa dokumenata
Vojna obaveza
Druge konzularne usluge
Putovanja građana Srbije u inostranstvo
Cenovnik konzularnih usluga
Formulari