| |     Français | English  
Naslovna
Overa dokumenata

OVERA POTPISA NA PUNOMOĆJU ILI IZJAVI

OVERA FOTOKOPIJE DOKUMENTA

OVERA NASLEDNIH IZJAVA ILI PUNOMOĆJA U VEZI SA NEKRETNINAMA U SRBIJI

PUNOMOĆJE U FORMI JAVNOBELEŽNIČKOG ZAPISA

UZORAK IZJAVA I PUNOMOĆJA

KORISNI LINKOVI

 

OVERA POTPISA NA PUNOMOĆJU ILI IZJAVI

Overa potpisa na privatnim ispravama na srpskom jeziku (punomoćje ili izjava) za upotrebu u Republici Srbiji se vrši u Konzularnom odeljenju Ambasade na osnovu važećeg identifikacionog dokumenta Republike Srbije (biometrijski pasoš ili lična karta). Privatna isprava se potpisuje pred službenikom Konzularnog odeljenja Ambasade.


Konzularna taksa za overu jednog potpisa iznosi 41 evro. Overa drugog potpisa na istoj privatnoj ispravi iznosi 19 evra, a overa trećeg i svakog sledećeg potpisa na istoj privatnoj ispravi iznosi 11 evra.  Ukoliko se vrši overa potpisa dva lica na istoj privatnoj ispravi, konzularna taksa iznosi 82 evra. Konzularna taksa se plaća u gotovini.

 

OVERA FOTOKOPIJE DOKUMENTA

U Konzularnom odeljenju Ambasade se može overiti fotokopija dokumenta. U tom slučaju neophodno je dati na uvid originalni dokument i kopiju istog. Konzulana taksa za overu fotokopije dokumenta iznosi 30 evra.   
 

OVERA NASLEDNIH IZJAVA ILI PUNOMOĆJA U VEZI SA NEKRETNINAMA U SRBIJI

Punomoćje u vezi sa nekretninama u Srbiji ili naslednička izjava se mogu overiti u Konzularnom odeljenju Ambasade u zakonskoj predviđenoj formi koja uključuje klauzulu o potvrđivanju isprave (solemnizaciona klauzula). Neophodno je lično prisustvo davaoca punomoćja ili izjave koji mora posedovati važeći dokument Republike Srbije (biometrijski pasoš ili ličnu kartu). Ukoliko davalac punomoćja ili izjave ne poseduje važeći identifikacioni dokument Republike Srbije, identitet se može utvrditi i uvidom u francuski identifikacioni dokument (pasoš, Carte de séjour). Neophodno je da davalac punomoćja ili izjave podnese odgovarajući tekst punomoćja ili izjave koju je sačinilo kvalifikovano lice u Srbiji (javni beležnik ili advokat) pisano ćirilicom u 2 primerka. Punomoćje ili izjava se potpisuju u Konzularnom odeljenju Ambasade. Konzularna taksa se plaća u gotovini i iznosi  41 evro. 

Postupak overe punomoćja ili nasledničke izjave sa klauzulom o potvrdjivanju isprave može da traje preko 30 minuta.  Konzularno odeljenje preporučuje da se za ovu vrstu usluge zakaže termin putem e-mail-a ili telefona. S obzirom da je neophodno lično prisustvo, punomoćje ili nasledna izjava se mogu dati u jednom od diplomatsko-konzularnih predstavništava u Republici Francuskoj – Konzularnom odeljenju Ambasade u Parizu ili Konzulatu u Strazburu.

Za dodatne informacije u sledećim slučajevima molimo da kontaktirate Konzularno odeljenje:

- ukoliko davalac punomoćja ili nasledne izjave nije sposoban da pročita i potpiše ispravu;
- ukoliko davalac punomoćja ili nasledne izjave ne zna srpski jezik.
 

PUNOMOĆJE U FORMI JAVNOBELEŽNIČKOG ZAPISA

Punomoćje u vezi sa nekretninama u Srbiji u formi javnobeležničkog zapisa može biti sačinjeno u Konzularnom odeljenju Ambasade. Neophodno je lično prisustvo davaoca punomoćja koji mora posedovati važeći dokument Republike Srbije (biometrijski pasoš ili ličnu kartu). Ukoliko davalac punomoćja ne poseduje važeći identifikacioni dokument Republike Srbije, identitet se može utvrditi i uvidom u francuski identifikacioni dokument (pasoš, Carte de séjour). Potrebno je da davalac punomoćja podnese nacrt punomoćja koje je sačinilo kvalifikovano lice u Srbiji (javni beležnik, advokat) pisano ćirilicom u 2 primerka. Punomoćje se potpisuje u Konzularnom odeljenju. Konzularna taksa se plaća u gotovini i iznosi 41 evro.

Postupak davanja punomoćja u formi javnobeležničkog zapisa može da traje preko 30 minuta. Konzularno odeljenje preporučuje da se za ovu vrstu usluge zakaže termin putem e-mail-a ili telefona. S obzirom da je neophodno lično prisustvo, punomoćje se može dati u jednom od diplomatsko-konzularnih predstavnišatava u Republici Francuskoj – Konzularnom odeljenju Ambasade u Parizu ili Konzulatu u Strazburu.

 

UZORAK IZJAVA I PUNOMOĆJA

Donji obrasci imaju svrhu da posluže isključivo kao uzorak. Konzularno odeljenje nema odgovornost u pogledu korišćenja istih, odnosno savetuje da punomoćje ili izjava budu sačinjeni od strane kvalifikovanog lica.    

  • Izjava o priznavanju očinstva (MS Word ili PDF format)
  • Ovlašćenje (MS Word ili  PDF  format)
  • Tri tipa nasledničke izjave (MS Word ili PDF format)

 Takođe, sugerišemo da pri podnošenju izjava odnosno punomoćja na overu ponesete i tekst snimljen na USB memoriji, kao bi, u slučaju potrebe, ubrzali postupak ispravke teksta.

 

KORISNI LINKOVI

Legalizacija javnih isprava za upotrebu u inostranstvu

 

Za dodatna obaveštenja, molimo obratite se Konzularnom odeljenju Ambasade.

 


Verzija za štampu
Konzularne usluge
Odgovori na najčeša pitanja
Venčanja
Konzularna nadležnost
Putne isprave
URAĐENE biometrijske putne isprave
Ulazak u Srbiju - vize
Carina
Državljanstvo
Statusna pitanja
Overa dokumenata
Vojna obaveza
Druge konzularne usluge
Putovanja građana Srbije u inostranstvo
Cenovnik konzularnih usluga
Formulari