| |     Français | English  
Naslovna
Overa dokumenata

Overa potpisa, fotokopije, prevoda

U diplomatsko-konzularniom predstavništvima se može overiti potpis na punomoćju ili izjavi. Overa potpisa na privatnim ispravama na srpskom jeziku (punomoćje ili izjava) za upotrebu u R. Srbiji vrši se uz lično prisustvo davaoca punomoćja ili izjave, a na osnovu važećeg identifikacionog dokumenta.

Obim i forma punomoćja definisani su Zakonom o opštem upravnom postupku. Overa potpisa izvršiće se na svakoj izjavi kojom se ne izaziva rasna ili verska netrpeljivost, ne vređa država, državni organi i njeni predstavnici.

U diplmatsko-konzularnim predstavništvima se ne može overiti potpis na ugovoru. Ugovori o kupoprodaji nepokretnosti se mogu overiti isključivo u Srbiji kod nadležnog javnog beležnika. Punomoćje kojim se ovlašćuje drugo lice da zaključi ugovor o prometu nepokretnosti u R.Srbiji se može potpisati i overiti u diplomatsko-konzularnom predstavništvu.

U diplomatsko-konzularnim predstavništvima se može overiti forokopija, kao i prevod dokumenta. Sačinjavanje i overa prevoda je moguća jedino ukoliko diplomatsko-konzularno predstavnišvo ima stručnog službenika koji može da izvrši ovu vrstu usluge.

Nasledna izjava

Nasledna izjava i punomoćje kojim se ovlašćuje drugo lice da da naslednu izjavu (pozitivnu ili negativnu) se može potpisati i overiti u diplomatsko-konzularnim predstvništvima. Negativne nasledne izjave (odricanje od nasleđa) moraju biti sačinjene u formi potvrđene (solemnizovane) isprave. Prilikom overe potpisa na naslednoj izjavi ili punomoćju u vezi sa naslednim pravima neophodno je lično prisustvo davaoca punomoćja ili izjave i posedovanje važećeg identifikacionog dokumenta.

 

Za dodatna obaveštenja, molimo obratite se Konzularnom odeljenju Ambasade.

 


Verzija za štampu
Konzularne usluge
Odgovori na najčeša pitanja
Venčanja
Konzularna nadležnost
Putne isprave
URAĐENE biometrijske putne isprave
Ulazak u Srbiju - vize
Carina
Državljanstvo
Statusna pitanja i matične knjige
Overa dokumenata
Vojna obaveza
Druge konzularne usluge
Putovanja građana Srbije u inostranstvo
Cenovnik konzularnih usluga
Formulari