| |     Français | English  
Naslovna
Venčanja

U diplomatsko-konzularnom predstavništvu Republike Srbije se može zaključiti brak samo ukoliko su oba buduća supružnika državljani Republike Srbije. „Konzularni brak“ ne mogu zaključiti lica koja pored srpskog poseduju i francusko državljanstvo jer taj brak ne bi bio priznat od strane francuskih organa.

Nameru da žele da zaključe brak u Konzulatu budući supružnici saopštavaju konzularnom službeniku (prijava za sklapanje braka), i tom prilikom prilažu sledeće:

  • originalne izvode iz matičnih knjiga rođenih, ne starije od 6 meseci;

  • originalna uverenja o državljanstvu, ne starija od 6 meseci;

  • uverenja o slobodnom bračnom stanju, ne starija od 6 meseci (bez postojanja smetnji na osnovu prezimena);

  • važeće putne isprave Republike Srbije na uvid.               

Činjenica o zaključenom braku upisuje se u matičnu knjigu venčanih koja se vodi u diplomatsko-konzularnom predstavništvu. Izvod iz matične knjige venčanih i uverenja koje se izdaju na osnovu podataka upisanih u tu knjigu izdaju se u diplomatsko-konzularnom predstavništvu gde je brak sklopljen, a po isteku kalendarske godine u kojoj je brak sklopljen i u Odeljenju za konzularne poslove Ministarstva spoljnih poslova u Beogradu. Istovremeno, diplomatsko-konzularno predstavništvo, po službenoj dužnosti, o zaključenju braka obaveštava matičara u Republici Srbiji koji vodi matičnu knjigu rođenih za supružnike, radi upisa te činjenice u matičnu knjigu rođenih.

Administrativna taksa za zaključivanje iznosi 101 evro i plaća se prilikom podnošenja zahteva. Taksa za izdavanje izvoda iz matične knjige venčanih na višejezičnom obrascu iznosi 40 evra.

Ne postoji uslov regulisanog boravka u Parizu, ali je potrebno dostaviti na uvid dokaz o regulisanom boravku na teritoriji Republike Francuske.


Verzija za štampu
Konzularne usluge
URAĐENE biometrijske putne isprave
Režim ulaska državljana Republike Srbije u Francusku
Odgovori na najčeša pitanja
Venčanja
Konzularna nadležnost
Putne isprave
Potrebna dokumenta za izradu biometrijske putne isprave
Ulazak u Srbiju - vize
Carina
Državljanstvo
Statusna pitanja i matične knjige
Overa dokumenata
Vojna obaveza
Druge konzularne usluge
Putovanja građana Srbije u inostranstvo
Cenovnik konzularnih usluga
Formulari